blank blank

Bostadsbyggandet ökar snabbt (mars 2011)

Boverkets indikatorer

Det ser ut att bli ett bra år för bostadsbyggandet. Den svenska ekonomin går på högvarv efter fallet 2009, vilket leder till att fler bostäder byggs. Men under nästa år bryts trenden och tillväxten avtar. 31 000 bostäder kommer att påbörjas i år, det visar Boverkets indikatorer. Majoriteten av bostäderna kommer till genom nybyggnation medan 2 000 tillkommer genom ombyggnad.

read more[Back]